Johansen Sound Therapy

Tijdens de BSM training kan geadviseerd worden naast de oefeningen ook de Johansen Sounds Therapy te volgen. Door te luisteren naar speciaal gecomponeerde muziek worden zenuwbanen naar taalcentra in de hersenen gestimuleerd. De Johansen Sound Therapy helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen die moeite hebben met verstaan wat er gezegd wordt en zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken hebben baat bij de therapie. Ook kinderen die moeite hebben met het volgen van gegeven instructies (bijv. tijdens de les) kunnen veel voordeel hebben van de Johansen Sound Therapy. Kinderen met lees- en spellingsproblemen kunnen makkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met de BSM oefeningen kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren.

 

Na een aantal testjes en een gehoorcurve wordt er een muziekcd samengesteld, die 10-15 minuten per dag beluisterd moet worden. Op deze manier worden frequenties  gestimuleerd die naar boven of beneden afwijken van de optimaalcurve van het audiogram. Elke 8-12 weken wordt er een nieuw audiogram gemaakt en een nieuwe cd, tot de optimaal curve is benaderd. Dit duurt 9-16 maanden.