Wat is B.S.M.-de Jong® therapie?

  

 

BSM staat voor Brain Stimulating Method en is een therapie voor kinderen met leer,- gedrags en/of ontwikkelingsproblemen. De B.S.M.- de Jong® therapie gaat ervan uit dat problemen te maken hebben met lichamelijke functies die niet optimaal werken. Tijdens het eerste consult wordt er een start gemaakt met het stimuleren van de uitrijping van het lichaam. Zo kan een kind zijn natuurlijke evenwicht herstellen. Ouder en kind doen thuis elke dag 1 of 2 oefeningetjes, dit neemt een paar minuutjes in beslag. De eerste 3 tot 4 consulten zijn elke 2 weken, tot een goeie basis is gevormd. Een consult duurt 45 minuten. Hierna volgt eens in de 8 weken een consult waarin het oefenschema wordt bijgesteld, om tot een optimale ontwikkeling te komen. Na een relatief korte periode kunnen de eerste verbeteringen al zichtbaar zijn.  

 

De BSM therapie bestaat o.a. uit bewegings oefeningen die erop gericht zijn de wegen naar de hersenen toegankelijk te maken. Voor elk kind wordt specifiek nagekeken wat er aan de hand is. Een kind kan last hebben van obstructies. Dit zijn belemmeringen in het lijf. Hierdoor kunnen verschillende functies in de problemen komen. Verschillende organen kunnen minder goed werken. Ook kunnen gebieden in de hersenen nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Door per kind gericht te behandelen kan de ontwikkeling weer opgang komen en verdwijnen problemen geleidelijk naar de achtergrond. Om na te kunnen gaan welke verbeteringen behaald zijn worden er tijdens de therapie door ouders en kind doelen opgesteld.