Woordbeeldtrainer

Woordbeeldtrainer is een nieuwe methode voor kinderen die blijven uitvallen met spelling. Het is een manier om spelling van onveranderlijke woorden onder de knie te krijgen. Dit zonder regels, zonder ezelsbruggetjes en zonder uitzonderingen. Een leermethode waarbij kinderen op een simpele manier gebruik kunnen maken van wat ze wel kunnen. Met woordbeeldtrainer wordt de leerstijl van een kind bepaald, om ze zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook wordt de snelheid bepaald waarop een kind opeenvolgende klanken in de juiste volgorde kan verwerken. Dit wordt ook gedaan met het zicht. Wat is de tijd die er tussen twee opeenvolgende visuele prikkels moet zitten? Er is namelijk vastgesteld dat het niet synchroom lopen van auditieve en visuele informatieverwerkingssnelheid een belangrijke handicap is om tot optimale lees- en spellingsontwikkeling te kunnen komen. Met woordbeeldtrainer worden auditieve en visuele verwerkingssnelheid gesynchroniseerd. Door thuis aan de gang te gaan met het computerprogramma van woordbeeldtrainer kunnen kinderen veel van de taalachterstand inhalen. Veel kinderen halen in een paar maanden een heel jaar taal in. De inzet is vier maanden elke dag oefenen. In die periode zijn er vier tot zes afspraken met mij. Dit is een periode die te overzien is voor ouder en kind.

Deze methode kan los van de andere op deze website genoemde methodes gevolgd worden.